Nokia 6310 - Näppäimet ja liittimet

background image

Näppäimet ja liittimet

1.Virtanäppäin,

Kytkee tai katkaisee virran.

Kun virtanäppäintä painetaan hetken ajan puhelinluettelossa tai
valikossa tai näppäimistön ollessa lukittuna, puhelimen näytön
taustavalo syttyy noin 15 sekunnin ajaksi.

2.Äänenvoimakkuusnäppäimet

Ylempi näppäin lisää ja alempi vähentää kuulokkeen (ja
nappikuulokkeen) äänenvoimakkuutta.

3.Valintanäppäimet,

ja

Näppäinten toiminto määräytyy näppäinten yläpuolella näytössä
olevan tekstin mukaan. Valmiustilassa näytössä näkyy esimerkiksi

Valikko

ja

Nimet

.

4.Selausnäppäimet,

ja

Näillä näppäimillä voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikoita tai
asetuksia.

5.

valitsee puhelinnumeron ja vastaa puheluun. Valmiustilassa tämä näppäin näyttää viimeksi

valitun numeron.

6.

päättää käynnissä olevan puhelun. Toiminnoista poistuminen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Pu

hel

ime

n os

at

18

7.

-

-näppäimiä käytetään numeroiden ja kirjainten syöttöön. Jos pidät -

näppäintä alhaalla, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

- ja

-näppäinten toiminta vaihtelee toiminnosta riippuen.

1 - Laturin liitin

2 - Data- ja nappikuulokeliitin

3 - Infrapunaportti (IR)

4 - Virtanäppäin