Nokia 6310 ohje

background image

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee “Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998”

(“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Käyttöohje

9353587

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote
NPE-4 on Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää
kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja
yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai
epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sisä

lt

ö

3

Sis

ä

lt

ö