Nokia 6310 - SIKKERHED

background image

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere
oplysninger.

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af
telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.

FORSTYRRELSER

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.

SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.

SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og
kemikalier.

SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle
forskrifter eller regler.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

SI

K

K

ER

HED

10

BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.

SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt.

SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at fremstille sikkerhedskopier af alle vigtige data.

TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der
ikke er kompatible.

OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt.
områdenummer), og tryk på [handset up]

. Tryk på [handset down]

for at afslutte et

opkald. Tryk på [handset up]

for at besvare et opkald.

NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på [handset down]

det

nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at rydde displayet. Tast
alarmnummeret, og tryk på .

Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen

afslutter samtalen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

SI

K

K

ER

HED

11

SI

K

K

ER

HED

Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-
netværket.

Dualband er en netværksafhængig funktion. Forhør hos din lokale netværksoperatør, om det er muligt at tegne
abonnement på og bruge denne funktion.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af en række af de netværkstjenester, som tjenesteudbyderne tilbyder. Det er
særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem den lokale tjenesteudbyder. For at få adgang til disse tjenester
skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få
oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.

Bemærk: Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke karakterer og/eller
tjenester.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Dette apparat skal have strøm fra
ACP-7, ACP-8, ACP-9 og LCH-9.

Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af producenten er godkendt til brug med denne
specielle telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en evt. godkendelse af og
garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

G

en

erel

le o

p

lys

n

in

ger

12