Nokia 6310 - HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

background image

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefonen gør det muligt for dig at anvende GSM-tjenester til højhastighedsdata. Det er muligt at
anvende højhastighedsfunktionen, når telefonen er forbundet til en computer via en IR-forbindelse, et
kabel eller Bluetooth, og når modemdriverne, der understøtter software til højhastighedsdata, er
installeret på computeren og valgt som aktivt modem.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af
abonnement på tjenester til højhastighedsdata.

Se også Data- og faxkommunikation på side 96.