Nokia 6310 - GPRS (General Packet Radio Service)

background image

GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via
mobilnetværket. GPRS er som sådan en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom
Internettet. GPRS-teknologien anvendes til WAP, SMS og GPRS-opkald (f.eks. Internet og e-mail).

Inden du kan anvende GPRS-teknologi

• Du skal tegne abonnement på GPRS-tjenesten.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af
GPRS-abonnement.

• Du skal gemme GPRS-indstillingerne for de programmer, der anvendes via GPRS.

Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 81.

Se Beskedindstillinger på side 51.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ov

er

si

gt

o

ver tel

efon

ens fu

nkti

o

n

er

15

Ov

er

si

gt

o

ver tel

efon

ens fu

nkti

o

n

er

Se GPRS-modemindstillinger på side 62 og Data- og faxkommunikation på side 96.

GPRS- og programpriser

Der er fastsat en pris for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der anvendes via GPRS,
f.eks. brug af WAP-tjenester samt ved afsendelse og modtagelse af data og SMS-beskeder. Kontakt
netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris.