Nokia 6310 - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED......................................................................................................................................... 9

Generelle oplysninger ...................................................................................................................... 12

Pakkens etiketter.............................................................................................................................................................................. 12
Adgangskoder.................................................................................................................................................................................... 12

Oversigt over telefonens funktioner .............................................................................................. 14

Bluetooth............................................................................................................................................................................................ 14
GPRS (General Packet Radio Service)......................................................................................................................................... 14
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)............................................................................................................................. 15
WAP (Wireless Application Protocol) ......................................................................................................................................... 15
Stemmestyrede funktioner ............................................................................................................................................................ 16

1. Telefonen...................................................................................................................................... 17

Taster og kontakter.......................................................................................................................................................................... 17
Standby-tilstand............................................................................................................................................................................... 18

2. Kom godt i gang .......................................................................................................................... 20

Isættelse af SIM-kortet og batteriet .......................................................................................................................................... 20
Opladning af batteriet .................................................................................................................................................................... 22
Sådan tændes og slukkes telefonen ........................................................................................................................................... 22
Tastaturlås.......................................................................................................................................................................................... 24

3. Opkaldsfunktioner ....................................................................................................................... 25

Opkald ................................................................................................................................................................................................. 25

Opkald til det senest kaldte nummer...................................................................................................................................... 26
Opkald til telefonsvareren.......................................................................................................................................................... 26
Hurtigkald til et telefonnummer .............................................................................................................................................. 26
Konferenceopkald ......................................................................................................................................................................... 26

Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald ................................................................................................................. 27

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

4

Banke på ......................................................................................................................................................................................... 28

Valg under et opkald....................................................................................................................................................................... 28

4. Skrivning af tekst ........................................................................................................................ 29

Brug af traditionelt tekstinput..................................................................................................................................................... 29
Brug af forprogrammeret tekstinput ......................................................................................................................................... 30

Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput ......................................................................................... 30
Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput ............................................................................................................ 31

Skrivning af sammensatte ord .............................................................................................................................................. 32

5. Telefonbog (Navne) ..................................................................................................................... 33

Valg af indstillinger for telefonbogen........................................................................................................................................ 33
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn) ..................................................................................................................... 34

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn ...................................................................................................... 34

Ændring af standardnummeret ............................................................................................................................................ 35

Søgning efter et navn i telefonbogen........................................................................................................................................ 35
Redigering af et navn, et nummer eller et tekstelement ..................................................................................................... 36
Sletning af navne og numre ......................................................................................................................................................... 36
Kopiering af telefonbøger ............................................................................................................................................................. 36
Afsendelse og modtagelse af visitkort....................................................................................................................................... 37
Hurtigkald .......................................................................................................................................................................................... 38
Taleopkald .......................................................................................................................................................................................... 39

Tilføjelse af stemmekoder .......................................................................................................................................................... 39
Opkald ved brug af en stemmekode ....................................................................................................................................... 40
Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder ........................................................................................................... 40

Tjenestenumre .................................................................................................................................................................................. 41
Opkaldsgrupper ................................................................................................................................................................................ 41

6. Brug af menuen ........................................................................................................................... 42

Adgang til en menufunktion ........................................................................................................................................................ 42
Liste over menufunktioner ............................................................................................................................................................ 44

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

5

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

7. Menufunktioner........................................................................................................................... 46

Beskeder (Menu 1) ........................................................................................................................................................................... 46

Skrivning og afsendelse af beskeder ....................................................................................................................................... 46
Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder ......................................................................................................................... 47
Tekst- og billedskabeloner ......................................................................................................................................................... 47

Indsættelse af en tekstskabelon i en besked..................................................................................................................... 48
Indsættelse af en billedskabelon i en besked.................................................................................................................... 48

Læsning og besvarelse af en besked ....................................................................................................................................... 48
Indbakke- og udbakkemapper................................................................................................................................................... 49
Sletning af beskeder .................................................................................................................................................................... 49
Arkivmappe og Mine mapper .................................................................................................................................................... 50
Talebeskeder................................................................................................................................................................................... 50
Infobeskeder................................................................................................................................................................................... 51
Redigering af kommandoer ....................................................................................................................................................... 51
Beskedindstillinger ....................................................................................................................................................................... 51

Opkaldsinfo (Menu 2) ..................................................................................................................................................................... 52

Ubesvarede og indgående opkald ............................................................................................................................................ 52
Udgående opkald .......................................................................................................................................................................... 53
Sletning af seneste opkaldslister.............................................................................................................................................. 53
Opkalds- og tidstællere............................................................................................................................................................... 53

Profiler (Menu 3) .............................................................................................................................................................................. 54
Indstillinger (Menu 4).................................................................................................................................................................... 55

Alarm................................................................................................................................................................................................ 55
Tidsindstillinger ............................................................................................................................................................................. 56

Ur ................................................................................................................................................................................................... 56
Autoopdatering af dato og tid .............................................................................................................................................. 56

Opkaldsindstillinger ..................................................................................................................................................................... 57

Omstilling .................................................................................................................................................................................... 57
Valgfri svartast........................................................................................................................................................................... 57
Automatisk genopkald ............................................................................................................................................................. 57

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

6

Hurtigkald ................................................................................................................................................................................... 58
Banke på-tjeneste .................................................................................................................................................................... 58
Opsummering efter opkald .................................................................................................................................................... 58
Mit nummer-afsendelse ......................................................................................................................................................... 58
Linie til udgående opkald ....................................................................................................................................................... 58

Telefonindstillinger ...................................................................................................................................................................... 59

Sprog ............................................................................................................................................................................................ 59
Celleinformation ....................................................................................................................................................................... 59
Opstartstekst.............................................................................................................................................................................. 59
Valg af netværk ......................................................................................................................................................................... 60
Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger ............................................................................................................................. 60
Aktivering af hjælpetekst ....................................................................................................................................................... 60
Starttone ..................................................................................................................................................................................... 60

Toneindstillinger ........................................................................................................................................................................... 60
Indstillinger for tilbehør ............................................................................................................................................................. 61
GPRS-modemindstillinger.......................................................................................................................................................... 62
Sikkerhedsindstillinger................................................................................................................................................................ 63
Gendannelse af fabriksindstillinger ........................................................................................................................................ 64

Spil (Menu 5) .................................................................................................................................................................................... 64

Start af et spil ............................................................................................................................................................................... 64

Start af et spil for to spillere ................................................................................................................................................. 64

Spiltjenester og -indstillinger................................................................................................................................................... 65

Lommeregner (Menu 6) ................................................................................................................................................................. 65

Valutaomregning.......................................................................................................................................................................... 66

Opgaveliste (Menu 7) ..................................................................................................................................................................... 67
Kalender (Menu 8)........................................................................................................................................................................... 68

Oprettelse af en kalenderbemærkning................................................................................................................................... 69
Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning .................................................................................................................... 69

Infrarød (Menu 9) ............................................................................................................................................................................ 70
Bluetooth (Menu 10) ...................................................................................................................................................................... 71

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

7

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

Aktivering og deaktivering af Bluetooth................................................................................................................................ 71

Navn på Bluetooth-enhed ...................................................................................................................................................... 72
Linieparring med Bluetooth-adgangskoden ...................................................................................................................... 72

Bluetooth-forbindelse ................................................................................................................................................................. 73
Bluetooth-indstillinger................................................................................................................................................................ 74

Tilbehør (Menu 11) .......................................................................................................................................................................... 74

Optager............................................................................................................................................................................................ 74

Optagelse..................................................................................................................................................................................... 75
Liste over optagelser ................................................................................................................................................................ 75

Stemmekommandoer................................................................................................................................................................... 76
Nedtællingsur ................................................................................................................................................................................ 76
Stopur .............................................................................................................................................................................................. 77

Tidsregistrering og -opsplitning............................................................................................................................................ 77
Omgangstider ............................................................................................................................................................................. 78
Visning og sletning af tider .................................................................................................................................................... 78

Tegnebog......................................................................................................................................................................................... 78

Lagring af personlige kortoplysninger................................................................................................................................. 79
Personlige bemærkninger ....................................................................................................................................................... 80
Tegnebogsindstillinger............................................................................................................................................................. 80
Betaling for indkøb med tegnebogen.................................................................................................................................. 80

Mobile Internettjenester, WAP (Menu 12) ............................................................................................................................... 81

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester ................................................................................. 81
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste......................................................................................................................... 81

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked..................................................................... 82
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne ................................................................................................................. 82

Oprettelse af tilslutning til en WAP-tjeneste....................................................................................................................... 85
Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste ............................................................................................................................. 86

Generelle retningslinier for brug af telefonens taster.................................................................................................... 86
Direkte opkald ved hjælp af WAP......................................................................................................................................... 87

Afslutning af en WAP-forbindelse........................................................................................................................................... 87

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

8

Indstillinger for udseende af en WAP-browser ................................................................................................................... 88
Indstillinger for indlæsning ....................................................................................................................................................... 88
Bogmærker..................................................................................................................................................................................... 89

Modtagelse af et bogmærke.................................................................................................................................................. 90

Tjenesteindbakke .......................................................................................................................................................................... 90

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder .............................................................................................. 91

Cache-hukommelse ..................................................................................................................................................................... 91
Sikkerhedsindikator ..................................................................................................................................................................... 91
Sikkerhedsmodul .......................................................................................................................................................................... 92

Digital signatur.......................................................................................................................................................................... 92
Certifikater.................................................................................................................................................................................. 93
Sikkerhedsmodulindstillinger ................................................................................................................................................ 94

SIM-tjenester (Menu 13)............................................................................................................................................................... 95

8. Data- og faxkommunikation ...................................................................................................... 96

Kommunikationsprogrammer og modemdrivere .................................................................................................................... 96

PC Suite........................................................................................................................................................................................... 96
Modemopsætning ........................................................................................................................................................................ 97

GPRS – General Packet Radio Service ................................................................................................................................ 97
HSCSD – High-Speed Circuit Switched Data.................................................................................................................... 97

Brug af datakommunikationsprogrammer............................................................................................................................ 98

9. Batterimeddelelser ....................................................................................................................... 99

Opladning og afladning ................................................................................................................................................................. 99

VEDLIGEHOLDELSE ........................................................................................................................ 101

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED...................................................................................... 102

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

SI

K

K

ER

HED

9

SI

K

K

ER

HED