Nokia 6310 - Adgangskoder

background image

Adgangskoder

Sikkerhedskode (5 cifre): Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod

uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du skal ændre koden i menuen

Indstillinger

,

se Sikkerhedsindstillinger på side 63. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af
telefonen.

Indstil telefonen til at anmode om koden, se Sikkerhedsindstillinger på side 63.

PIN-kode (4-8 cifre): PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod

uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se
Sikkerhedsindstillinger på side 63.

PIN2-kode (4-8 cifre): PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få

adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

G

en

erel

le o

p

lys

n

in

ger

13

G

en

erel

le o

p

lys

n

in

ger

PUK- og PUK2-kode (8 cifre): PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis en blokeret

PIN-kode skal ændres. PUK2-koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN2-kode skal ændres.

Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få
koderne.

Spærringsadgangskode: Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender

Opkaldsspærring

,

se Sikkerhedsindstillinger på side 63. Du får adgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Tegnebogskode (4-10 cifre): Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til

tegnebogstjenesterne. Se Tegnebog på side 78, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Modul-PIN-kode: Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i

sikkerhedsmodulet. Modul-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i
SIM-kortet.

Signatur-PIN-kode: Signatur-PIN-koden skal bruges til den digitale signatur. Signatur-PIN-koden

følger med SIM-kortet, hvis der findes et sikkerhedsmodul i SIM-kortet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ov

er

si

gt

o

ver tel

efon

ens fu

nkti

o

n

er

14