Nokia 6310 - Opladning og afladning

background image

Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange.

Selv om batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt
batteri, når batteriets driftstid (tale- og standby-tid) er mærkbart reduceret.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper,
som er godkendt af producenten. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke
anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan
forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig
selv.

Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et
ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller
kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på
batteriets bagside). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand blive
beskadiget.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen
på en varm sommerdag eller en kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en temperatur mellem 15 °C

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ba

tt

er

im

edd

elels

er

100

og 25 °C. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen være midlertidigt
ude af drift. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under
frysepunktet.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Afhænd ikke
batterierne som almindeligt husholdningsaffald.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VED

L

IGEHOLDELSE

101

VED

L

IGEHOLDELSE