Nokia 6310 - Modemopsætning

background image

Modemopsætning

Ved hjælp af modemopsætningen installeres følgende komponenter på pc'en:

• N6310-data- og faxmodemadaptere, som gør det muligt for dig at anvende telefonen som et

modem i forbindelse med data- og faxopkald.

• Nokia Modem Options-software til at angive indstillinger for de dataopkald, du foretager. Her

finder du indstillingerne for HSCSD og GPRS.