Nokia 6310 - Tegnebogsindstillinger

background image

Tegnebogsindstillinger

Tryk på

Menu

, vælg

Tilbehør

,

Tegnebog

og

Indstillinger

. Vælg

Kodeanmodning

for at slå anmodningen om tegnebogskoden til eller fra. Bemærk, at du skal

indtaste den eksisterende tegnebogskode, før du kan slå kodeanmodningen til eller fra.

Skift kode

for at ændre tegnebogskoden