Nokia 6310 - Personlige bemærkninger

background image

Personlige bemærkninger

I de personlige bemærkninger kan du gemme (højst 30) følsomme personlige bemærkninger, f.eks.
adgangskoder eller anmærkninger.

Tryk på

Menu

, vælg

Tilbehør

,

Tegnebog

og

Pers. bemærk.

. Hvis du trykker på

Valg

, kan du få vist

bemærkninger, redigere en valgt bemærkning og sortere bemærkninger efter navn eller dato.

Send som

tekst

kopierer indholdet af bemærkningen til en tekstbesked.

Kopiér til kalen.

kopierer titlen og

bemærkningen til kalenderen som en påmindelse. Med

Hent nummer

kan du vælge et eller flere numre

i en bemærkning.