Nokia 6310 - Lagring af personlige kortoplysninger

background image

Lagring af personlige kortoplysninger

Tryk på

Menu

, og vælg

Tilbehør

,

Tegnebog

og

Kort

for at få vist listen over kort. Det maksimale antal

kort er fem. Vælg et af kortene, og tryk på

Vælg

, hvis du vil have vist og redigere kortoplysninger.

Derved kan du vælge mellem følgende muligheder:

Kortoplysn.

for at holde styr på f.eks. kortnavn, type, nummer og udløbsdato.

Brugeroplys.

for at gemme brugernavnet og adgangskoden.

Leveringsopl.

for at gemme dine oplysninger, f.eks. navn og adresse.

Fakturaoplysn.

for at gemme kreditkortoplysninger om kort, hvor afregningen går til en anden

adresse end din egen, f.eks. ved firmakreditkort.

Kvitteringsinfo

for at gemme telefonnumre og e-mail-adresser.

Kopiér kort

for at oprette en kopi af et eksisterende kort i tegnebogen.

Ryd kort

for at rydde felter med kortoplysninger.

Omdøb kort

for at omdøbe det valgte kort.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

80