Nokia 6310 - Visning og sletning af tider

background image

Visning og sletning af tider

Tryk på

Menu

, vælg

Tilbehør

, og vælg derefter

Stopur

.

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge

Vis seneste

for at få vist den senest registrerede tid. Vælg

Vis tider

for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du trykke på

Valg

og vælge

Slet tider

. Vælg

Alle på en gang

, og tryk

OK

, eller vælg

En efter en

, og rul hen til de tider, du vil slette. Tryk på

Slet

og derefter

OK

.