Nokia 6310 - Tidsregistrering og -opsplitning

background image

Tidsregistrering og -opsplitning

1. Tryk på

Menu

, vælg

Tilbehør

,

Stopur

og

Mellemtid

.

Du kan vælge

Fortsæt

, hvis tidtagningen er sat i baggrunden, f.eks. på grund af et indgående opkald.

2. Tryk på

Start

for at starte tidsregistreringen. Tryk på

Mell.tid

, hver gang du vil tage en mellemtid.

Mellemtiderne vises under tidtagningen i displayet. Rul for at vise tiderne.

3. Tryk på

Stop

for at stoppe tidsregistreringen.

4. Tryk på

Valg

, og vælg

Start

for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

78

Gem

for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på

OK

. Hvis der ikke er

indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.

Nulstil

for at nulstille tiden uden at gemme den.