Nokia 6310 - Liste over optagelser

background image

Liste over optagelser

Tryk på

Menu

, vælg

Tilbehør

, og vælg

Optager

. Vælg

Optagelser

, rul til den ønskede optagelse, og tryk

Valg

.

• Vælg

Afspil

for at lytte til den valgte optagelse.

• Vælg

Rediger titel

. Indtast et nyt navn for optagelsen, og tryk på

OK

.

• Vælg

Slet

, hvis du vil slette optagelsen. Tryk på

OK

for at bekræfte handlingen.

• Vælg

Tilføj alarm

. Indtast datoen for alarmen, og tryk på

OK

. Indtast tidspunktet for alarmen, og

tryk på

OK

.

Alarm

erstatter

Tilføj alarm

, når alarmen er aktiveret. Vælg

Alarm

, hvorefter optagelsens navn samt

datoen og tidspunktet for alarmen vises. Hvis du vil fjerne alarmen, skal du trykke på

Slet

og

derefter trykke på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

76

Når alarmtidspunktet nås, afgiver telefonen et alarmsignal,

Optager! %0U %1U

, og alarmtidspunktet

og navnet på optagelsen vises. Tryk på

Stop

for at afbryde alarmen, og tryk derefter på

Afspil

for at

afspille optagelsen.