Nokia 6310 - Tilbehør (Menu 11)

background image

Tilbehør (Menu 11)

Bemærk! Telefonen skal være tændt, før du kan bruge funktionerne i denne menu. Tænd
aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan
forårsage forstyrrelser eller være farligt.