Nokia 6310 - Profiler (Menu 3)

background image

Profiler (Menu 3)

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, eller profiler, for hvilke du kan tilpasse
telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du
vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den.

Tilgængelige profiler:

Normal

,

Lydløs

,

Møde

,

Udendørs

og

Personsøg.

.

Tryk på

Menu

, og vælg

Profiler

. Rul til en profil, og tryk på

Vælg

.

• Vælg

Aktivér

for at aktivere en profil.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

55

Men

u

fu

nkti

o

n

er

Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standby-tilstand, skal du trykke
på tænd/sluk-knappen

, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på

Vælg

.

• Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge

Tidsindstillet

og indstille tidsrummet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere

profil, der ikke var tidsindstillet.

• Vælg

Tilpas

for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Indstillingerne kan også ændres i menuen

Toneindstillinger

, se Toneindstillinger på side 60. Det er

desuden muligt at omdøbe en profil,

Profilnavn

. Profilen

Normal

kan ikke omdøbes.