Nokia 6310 - Opgaveliste (Menu 7)

background image

Opgaveliste (Menu 7)

Det er muligt at gemme en bemærkning til en opgave. Bemærkningerne kan gemmes i
prioriteret rækkefølge. Du kan gemme op til 30 bemærkninger, men dette afhænger af
bemærkningernes længde.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er
forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller
være farligt.

Tryk på

Menu

, og vælg

Opgaveliste

. Tryk på

Valg

, eller rul til den ønskede bemærkning, og tryk derefter

Valg

. Vælg

Tilføj

, hvis du vil tilføje en ny bemærkning. Indtast et emne for bemærkningen, tryk på

Valg

, og vælg

Gem

. Vælg prioritet for bemærkningen,

Høj (1)

,

Mellem (2)

eller

Lav (3)

. Bemærkningerne vises først

i prioriteret rækkefølge og derefter i alfabetisk rækkefølge.

Ordbog

, se Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput på side 30.

Slet

, hvis du vil slette den valgte bemærkning.

Rediger

, hvis du vil ændre bemærkningens indhold.

Skift prioritet

, hvis du vil ændre bemærkningens prioritetsniveau.

Vis

, hvis du vil vise den valgte bemærkning.

Gå til prioritet

, hvis du vil vælge det prioritetsniveau, som du vil vise bemærkninger for.

Gem i kalender

, hvis du vil gemme bemærkningen som en kalenderbemærkning.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

68

Send som tekst

, hvis du vil sende bemærkningen som en tekstbesked til en anden telefon.