Nokia 6310 - Sikkerhedsmodulindstillinger

background image

Sikkerhedsmodulindstillinger

Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

,

Indstillinger

og

Indstillinger for sikkerhedsmodul

. Hvis der ikke er et

sikkerhedmodul i telefonen, vises

Indsæt sikkerhedsmodul

.

Du har følgende valgmuligheder i menuen

Indstillinger for sikkerhedsmodul

:

Detaljer for sikkerhedsmodul

viser sikkerhedsmodulets etiket, status, producent og serienummer.

PIN-kodeanmodning

: Du bliver bedt om at angive modul-PIN-koden, der følger med SIM-kortet.

Indtast koden, og vælg

Til

for at indstille sikkerhedmodulet, så du bliver bedt om modul-PIN-koden.

Skift PIN-kode til modul

: Indtast den aktuelle modul-PIN-kode. Tryk på

Skift

, og indtast den nye

kode to gange.

Skift PIN-kodesignatur

viser en liste over signatur-PIN-koder i alfabetisk rækkefølge, hvis du har

mere end én signatur-PIN-kode i telefonen. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet. Vælg den
signatur-PIN-kode, du vil ændre. Indtast den aktuelle signatur-PIN-kode. Tryk på

Skift

, og indtast

den nye kode to gange.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode flere gange, vises

PIN-kode spærret

, og du bliver bedt om at

indtaste PUK-koden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få PUK-koden, og indtast den derefter. Hvis du
vil indtaste PUK-koden senere, skal du først prøve at bruge PIN-koden, og derefter bliver du bedt om at
indtaste PUK-koden.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

95

Men

u

fu

nkti

o

n

er