Nokia 6310 - Digital signatur

background image

Digital signatur

Med funktionen til digital signatur kan du f.eks. digitalt signere en regning eller en finansiel kontrakt.
Signaturen kan spores tilbage til dig via den private nøgle og det tilknyttede certifikat, der blev brugt
til at udføre signaturen, så signering ved hjælp af den digitale signatur er det samme som at signere dit
navn på en trykt regning, en kontrakt eller en anden type dokument.

En digital signatur indledes af en kode, der er integreret på en WAP-side. Vælg et hyperlink, f.eks. titlen
på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Proceduren påbegyndes, og du får vist den tekst, der skal
signeres. På dette tidspunkt er teksten

Læs

, og ikonet til digital signatur

vises.

Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem,
og du bør ikke indtaste nogen personlige data, f.eks. din signatur-PIN-kode.

Vælg

Signér

for at signere den viste tekst, når du har læst hele teksten.

Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærmbillede. Kontroller derfor, at
du ruller gennem hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast signatur-PIN-koden, og tryk på

OK

. Eftersom PIN-koden

ikke sendes uden for telefonen, er den hemmelig. På telefonen vises bekræftelsen

Koden er accepteret

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

93

Men

u

fu

nkti

o

n

er

Hvis du har indtastet den forkerte PIN-kode, vises en fejlmeddelelse

Forkert kode

, og du bliver bedt om

at indtaste PIN-koden igen.

Når bekræftelsen er blevet vist, forsvinder ikonet til digital signatur, og gennemsynet fortsætter. WAP-
tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.