Nokia 6310 - Oprettelse af tilslutning til en WAP-tjeneste

background image

Oprettelse af tilslutning til en WAP-tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver
indstillingerne på følgende måde:

• Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

, og vælg

Indstillinger

. Vælg

Aktive tjenesteind.

, rul hen til det sæt, du

vil aktivere, og tryk på

Aktivér

.

Etabler derefter forbindelse til WAP-tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

• Åbn WAP-tjenestens hjemmeside:

Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

, og vælg

Startside

.

Tip! Hvis du hurtigt vil vise hjemmesiden for en WAP-tjeneste:

Tryk på og hold

nede i standby-tilstand.

ELLER

• Vælg et bogmærke for WAP-tjenesten:

Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

og

Bogmærker

. Vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du
aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

ELLER

• Indtast adressen på WAP-tjenesten:

Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

, og vælg derefter

Gå til adresse

. Indtast adressen på WAP-tjenesten,

tryk på

for specialtegn, og tryk på

OK

.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset http:// foran adressen, da dette tilføjes
automatisk.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

86