Nokia 6310 - Indstillinger for udseende af en WAP-browser

background image

Indstillinger for udseende af en WAP-browser

1. Når der ikke er etableret en WAP-forbindelse

• Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

,

Indstillinger

og

Indstillinger for udseende

.

Når der er etableret en WAP-forbindelse

• Tryk på

Valg

, og vælg

Indst. f. udse.

.

2. Vælg

Tekstombrydning

eller

Vis billeder

.

3. Vælg

Til

eller

Fra

for

Tekstombrydning

og

Ja

eller

Nej

for

Vis billeder

.

Hvis

Tekstombrydning

er indstillet til

Til

, fortsætter teksten på den næste linie, hvis den ikke kan

vises på en enkelt linie.

Hvis

Vis billeder

er indstillet til

Nej

, vises eventuelle billeder på WAP-siden ikke. Derved kan du

hurtigere gennemse WAP-sider, der indeholder mange billeder.