Nokia 6310 - Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

background image

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på

Menu

, vælg

Tjenester

, og vælg derefter

Indstillinger

.

2. Vælg

Aktive tjenesteind.

.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et sæt er en
samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en WAP-tjeneste.

3. Rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på

Aktivér

.

4. Vælg

Rediger aktive tjenesteindstillinger

.

Vælg tjenesteindstillingerne enkeltvis, og indtast alle de påkrævede indstillinger.

Indstillingsnavn

– Indtast et nyt navn for indstillingssættet, og tryk på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

83

Men

u

fu

nkti

o

n

er

Startside

– Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende, tryk på

for

at indsætte et punktum, og tryk på

OK

.

Sessionstilstand

– Vælg

Kontinuerlig

eller

Midlertidig

.

Forbindelsessikkerhed

– Vælg

Til

eller

Fra

.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret,

Til

, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse

til WAP-tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke etableret
forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis du vil etablere en forbindelse, der ikke er sikker, skal du
indstille forbindelsessikkerheden til

Fra

.

Databærer

– Vælg

GSM-data

eller

GPRS

. Oplysninger vedrørende priser, tilslutningshastighed

og andet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Følgende valgmuligheder afhænger af den valgte databærer:

Hvis

GSM-data

er den valgte databærer:

Opkaldsnummer

– Indtast telefonnummeret, og tryk på

OK

.

IP-adresse

– Indtast adressen, tryk på

for at indsætte et punktum, og tryk på

OK

. IP-

adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Godkendelsestype

– Vælg

Sikker

eller

Normal

.

Dataopkaldstype

– Vælg

Analog

eller

ISDN

.

Dataopkaldshastighed

– Vælg den ønskede hastighed, eller vælg

Automatisk

.

Automatisk

er kun

tilgængelig, hvis den dataopkaldstype, der aktuelt er valgt, er

Analog

. Den aktuelle

dataopkaldshastighed afhænger af tjenesteudbyderen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

84

Logintype

– Vælg

Manuel

eller

Automatisk

. Hvis du vælger

Automatisk

, anvender logintypen det

brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger

Manuel

, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.

Brugernavn

– Indtast brugernavnet, og tryk på

OK

.

Adgangskode

– Indtast adgangskoden, og tryk på

OK

.

Hvis

GPRS

er den valgte databærer:

GPRSforbindelse

– Vælg

Altid online

eller

Efter behov

.

Hvis du vælger

Altid online

, etableres GPRS-forbindelsen automatisk, når du tænder telefonen.

Indikatoren

vises i displayet i standby-tilstand. GPRS-forbindelsen afbrydes ikke, når du

afbryder en WAP-forbindelse.

Hvis du vælger

Efter behov

, etableres GPRS-forbindelsen, når du etablerer forbindelse til en

WAP-tjeneste, og afbrydes, når du afbryder WAP-forbindelsen.

GPRSadgangspunkt

– Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på

OK

.

Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-
netværk. Navnet for adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

IP-adresse

– Indtast adressen, tryk på

for at indsætte et punktum, og tryk på

OK

. IP-

adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Godkendelsestype

– Vælg

Sikker

eller

Normal

.

Logintype

– Vælg

Manuel

eller

Automatisk

. Hvis du vælger

Manuel

, når

GPRSforbindelse

er

indstillet til

Altid online

, deaktiveres indstillingen

Altid online

.

Brugernavn

– Indtast brugernavnet, og tryk på

OK

.

Adgangskode

– Indtast adgangskoden, og tryk på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

85

Men

u

fu

nkti

o

n

er