Nokia 6310 - Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

background image

Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller
tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen,
eller besøg Club Nokias Websted (www.club.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

82

Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. De relevante indstillinger fås hos netværksoperatøren
eller tjenesteudbyderen. WAP-indstillingerne findes f.eks. muligvis på netværksoperatørens eller
tjenesteudbyderens Websted.