Nokia 6310 - Generelle retningslinier for brug af telefonens taster

background image

Generelle retningslinier for brug af telefonens taster

• Anvend piletasterne

eller

til at gennemse WAP-siden.

• Tryk på

, hvis du vil vælge et fremhævet element.

• Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne

-

, og hvis du vil angive

specialtegn, skal du trykke på tasten

.

• Samtlige eller nogle af følgende valgmuligheder er tilgængelige, mens der er etableret en WAP-

forbindelse. Tryk på

Valg

, og vælg den ønskede indstilling.

Startside

– bringer dig tilbage til WAP-tjenestens hjemmeside.

Bogmærker

– listen over bogmærker vises. Se Bogmærker på side 89, hvis du ønsker yderligere

oplysninger.

Rediger

/

Åbn række

/

Åbn link

/

Åbn liste

– hvis du vil indtaste tekst eller vælge et fremhævet

element på WAP-siden.

Tilføj bogm.

– hvis du vil tilføje den aktuelle WAP-side som et bogmærke til listen over bogmærker.

Gå til adresse

– hvis du vil indtaste adressen på den ønskede WAP-tjeneste.

Tj.indbakke

– listen over tjenestebeskeder vises. Se Tjenesteindbakke på side 90.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

87

Men

u

fu

nkti

o

n

er

Indst. f. udse.

– se Indstillinger for udseende af en WAP-browser på side 88, hvis du ønsker

yderligere oplysninger.

Indstillinger for overførsel

– se Indstillinger for indlæsning på side 88, hvis du ønsker yderligere

oplysninger.

Brug nummer

– hvis du vil kopiere et nummer fra den aktuelle WAP-side, som du vil gemme eller

foretage opkald til (afbryder også WAP-forbindelsen). Hvis WAP-siden indeholder flere numre, kan
du vælge det ønskede nummer.

Genindlæs

– hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle WAP-side.

Tøm cache

– se Cache-hukommelse på side 91, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Sikkerhedsopl.

– hvis du vil vise sikkerhedsoplysninger om den aktuelle WAP-forbindelse og

serveren.

Afslut

– hvis du vil afbryde gennemsynet og afslutte opkaldet.