Nokia 6310 - Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste

background image

Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en WAP-tjeneste, kan du begynde at gennemse WAP-siderne.
Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg den vejledende
tekst i telefonens display. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren

vises øverst til venstre i displayet, mens du gennemser siderne, hvis GPRS er

valgt som databærer. Hvis der forekommer et indgående (eller udgående) opkald, mens GPRS-
forbindelsen er etableret, vises indikatoren

øverst til højre i displayet. GPRS-forbindelsen afbrydes.