Nokia 6310 - Lommeregner (Menu 6)

background image

Lommeregner (Menu 6)

Telefonens lommeregner kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere,
udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

66

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er
forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller
være farligt.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisioner kan der opstå afrundingsfejl.

1. Tryk på

Menu

, og vælg

Lommeregn.

.

2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen og derefter trykke på

for at indsætte et komma.

3. Tryk på

Valg

, og vælg

Adder

,

Subtraher

,

Multiplicer

,

Divider

,

Kvadrer

,

Kvadratrod

eller

Skift fortegn

.

Tip! Du kan også trykke én gang på

for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange

for at multiplicere og fire gange for at dividere.

4. Indtast det andet tal.

5. Tryk på

Valg

, og vælg

Resultat

for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er

nødvendigt.

6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde

Slet

nede.