Nokia 6310 - Oprettelse af en kalenderbemærkning

background image

Oprettelse af en kalenderbemærkning

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i Skrivning af tekst på side 29.

Tryk på

Menu

, og vælg

Kalender

. Rul til den ønskede dato, tryk på

Valg

, og vælg

Opret bem.

. Vælg én af

følgende bemærkningstyper:

Møde

– Indtast bemærkningen, eller find navnet i telefonbogen, og tryk på

OK

. Indtast derefter

tidspunktet for mødet, og tryk på

OK

. Hvis du vil, kan du vælge

Alarm til

og derefter angive

alarmtidspunktet for bemærkningen.

Ring til

– Indtast det ønskede telefonnummer, tryk på

OK

, indtast navnet, tryk på

OK

, eller søg

efter de ønskede oplysninger i telefonbogen. Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på

OK

. Hvis du vil, kan du vælge

Alarm til

og derefter angive alarmtidspunktet for bemærkningen.

Fødselsdag

– Indtast personens navn (eller find navnet i telefonbogen), og tryk på

OK

. Indtast

derefter fødselsdatoen, og tryk på

OK

. Indtast fødselsåret (valgfrit), og tryk på

OK

. Hvis du indtaster

fødselsåret, vises personens alder efter navnet i bemærkningen. Hvis du vil, kan du vælge

Alarm til

og derefter angive alarmtidspunktet for bemærkningen.

Note

– Indtast bemærkningen, og tryk på

OK

.

Når der er indstillet et tonesignal, vises indikatoren

, når du viser bemærkningerne.