Nokia 6310 - Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

background image

Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender bip-lyde, og bemærkningen vises. Ved hjælp af en opkaldsbemærkning

i

displayet, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på

. Hvis du vil afbryde

alarmen og vise bemærkningen, skal du trykke på

Vis

. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se

bemærkningen, skal du trykke på

Afslut

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

70