Nokia 6310 - Infrarød (Menu 9)

background image

Infrarød (Menu 9)

Det er muligt at indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde (IR-) port. Den
enhed, som du vil etablere forbindelse til, være IrDA-kompatibel, for at en IR-
forbindelse kan benyttes. Du kan sende eller modtage data, som f.eks. visitkort og
kalenderbemærkninger, til eller fra en kompatibel telefon- eller dataenhed (f.eks. en computer) via
telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger
infrarøde stråler. Telefonen er et Klasse 1-laserprodukt.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er
forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller
være farligt.

Afsendelse og modtagelse af data via IR
• Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der

ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to
enheder i en infrarød forbindelse er en meter.

• Tryk på

Menu

, og vælg

Infrarød

, hvis du vil aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via

IR.

• Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion til at starte

dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden to minutter efter aktiveringen af IR-porten, afbrydes
forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

71

Men

u

fu

nkti

o

n

er

IR-forbindelsesindikator
• Hvis

vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage

data via IR-porten.

• Hvis

blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen

er afbrudt.