Nokia 6310 - Ur

background image

Ur

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Tidsindstillinger

og

Ur

.

Vælg

Vis uret

(

Skjul uret

), hvorefter tiden vises øverst til højre i displayet, når telefonen er i standby-

tilstand. Vælg

Indstil tiden

, indtast det korrekte klokkeslæt, og tryk på

OK

. Vælg

Tidsformat

, og indstil

12- eller 24-timers formatet.

Uret er også udstyret med funktionerne

Beskeder

,

Opkaldsinfo

,

Alarm

, tidsindstillet

Profiler

og

Kalender

.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.