Nokia 6310 - Autoopdatering af dato og tid

background image

Autoopdatering af dato og tid

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Tidsindstillinger

og

Autoopdatering af dato/tid

(netværkstjeneste).

Vælg

Til

, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i

overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg

Bekræft først

, hvis du vil indstille telefonen til at

anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Opdatering af dato og tidspunkt har indvirkning på alarmen, kalenderen og optageren, og de
bemærkningsalarmer, du har angivet, indstilles nu til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle
kalenderbemærkninger udløber.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

57

Men

u

fu

nkti

o

n

er