Nokia 6310 - Valg af netværk

background image

Valg af netværk

Det trådløse netværk, som telefonen er tilsluttet, kan enten vælges manuelt eller automatisk.

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Telefonindstillinger

og

Valg af netværk

. Vælg

Automatisk

, hvorefter

telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger

Manuelt

, viser telefonen en liste over de tilgængelige netværk, hvorefter du kan vælge

et netværk, der har en roaming-aftale med netværksoperatøren for dit hjem. Hvis ikke, vises

Ingen

adgang

, hvorefter du skal vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den

automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.