Nokia 6310 - Starttone

background image

Starttone

Hvis du vil indstille telefonen til at afspille eller undlade at afspille en starttone, når telefonen tændes,
skal du trykke på

Menu

, vælge

Indstillinger

,

Telefonindstillinger

og

Starttone

.

Hvis du har indstillet en opstartstekst, afspilles starttonen ikke, se Opstartstekst på side 59.