Nokia 6310 - Sprog

background image

Sprog

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Telefonindstillinger

og

Sprog

. Vælg det ønskede sprog for

displayteksten. Hvis

Automatisk

er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med

oplysningerne på SIM-kortet.