Nokia 6310 - Opstartstekst

background image

Opstartstekst

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Telefonindstillinger

og

Opstartstekst

. Indtast den tekst, du ønsker at

få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på

Valg

for at gemme teksten, og vælg

Gem

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

60