Nokia 6310 - Sikkerhedsindstillinger

background image

Sikkerhedsindstillinger

Bemærk! Selvom du har slået forskellige former for opkaldsbegrænsning til (opkaldsspærring, lukket
gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre
(f.eks. eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

, og vælg

Sikkerhedsindstillinger

. Vælg

PIN-kodeanmodning

, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du

tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at anmodningen om PIN-koden deaktiveres.

Opkaldsspærring

(netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der

kræves en spærringsadgangskode til dette formål.

Begrænsede numre

for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne

funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.

Lukket brugergruppe

. Lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af

personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos
netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsniveau

. Hvis du vælger

Telefon

, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden,

når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger

Hukommelse

, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du vil

vælge telefonens interne hukommelse eller kopiere fra én hukommelse til en anden. Se Valg af
indstillinger for telefonbogen på side 33 og Kopiering af telefonbøger på side 36.

Skift adgangskoder

, og du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller

spærringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Bemærk, at du skal undlade at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, så du
ved et uheld kommer til at foretage opkald til et alarmnummer.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

64