Nokia 6310 - Valgfri svartast

background image

Valgfri svartast

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Opkaldsindstillinger

og derefter

Valgfri svartast

. Vælg

Til

, hvorefter

du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af

og

.