Nokia 6310 - Opsummering efter opkald

background image

Opsummering efter opkald

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Opkaldsindstillinger

og

Opsummering efter opkald

. Vælg

Til

, hvorefter

telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for det seneste opkald (netværkstjeneste).