Nokia 6310 - Omstilling

background image

Omstilling

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Opkaldsindstillinger

og

Omstilling

(netværkstjeneste). Ved hjælp af

omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens
nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der
ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks.

Omstil ved optaget

, hvis du vil omstille taleopkald, når dit

nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Vælg

Aktivér

for at aktivere omstillingsfunktionen, vælg

Annuller

for at deaktivere funktionen, eller

vælg

Status

for at se, om omstillingsfunktionen er aktiveret eller deaktiveret. Hvis du vil ændre

timeout, når opkaldet omstilles, skal du først vælge

Indst. forsink.

, hvis dette er en tilgængelig

omstillingsindstilling, og derefter vælge

Aktivér

for at aktivere omstillingsfunktionen.

Hvis du vil annullere alle de aktive opkaldsomstillinger, skal du vælge indstillingen

Annuller alle

omstillinger

.

Se Standby-tilstand på side 18, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.