Nokia 6310 - Linie til udgående opkald

background image

Linie til udgående opkald

Linie til udgående opkald er en netværkstjeneste, der anvendes til at vælge, hvilken af telefonlinierne 1
og 2 (dvs. hvilket abonnementsnummer) der skal bruges til at foretage opkald.

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

,

Opkaldsindstillinger

og

Linie til udgående opkald

. Du kan ikke

foretage opkald, hvis du vælger

Linie 2

, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald

på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

59

Men

u

fu

nkti

o

n

er

Hvis du vælger indstillingen

Lås

, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg

af linie.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Tip!: I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde

nede.