Nokia 6310 - Alarm

background image

Alarm

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker, også selv om telefonen er
slukket.

Tryk på

Menu

, vælg

Indstillinger

, og vælg

Alarm

. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på

OK

. Vælg

Til

, hvis

du vil ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal, og

Alarm!

og alarmtidspunktet vises i displayet.

Tryk på

Stop

for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker

Udsæt

, stopper alarmen i få minutter, hvorefter den starter igen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

56

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Når du

trykker på

Stop

, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald. Tryk på

Nej

for at slukke telefonen eller på

Ja

for at foretage og modtage opkald.

Bemærk! Tryk ikke på

Ja

, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af

telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.