Nokia 6310 - Bluetooth-indstillinger

background image

Bluetooth-indstillinger

Indstillingerne er til ændring af telefonens egne Bluetooth-relaterede indstillinger. Tryk på

Menu

, vælg

Bluetooth

, og vælg

Indstillinger for Bluetooth

. Du har følgende valgmuligheder:

Telefonens synlighed

for at ændre den måde, telefonen er synlig på over for andre Bluetooth-enheder.

Du har følgende valgmuligheder:

Vist for alle

, som er standardtilstanden

Skjult

for at gøre forbindelsen usynlig, så den kun reagerer på enheder, den er blevet linieparret

med.

Telefonens navn

for at ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn, der kan ses af andre.