Nokia 6310 - Bluetooth-forbindelse

background image

Bluetooth-forbindelse

Tryk på

Menu

, vælg

Bluetooth

, og vælg

Søg efter Bluetoothtilbehør

. Telefonen begynder at søge efter

enheder og tilbehør. Enheder, der besvarer forespørgslen, vises på en liste over Bluetooth-tilbehør side
om side med den først fundne enhed øverst på listen. Den sidst fundne enhed vises nederst på listen.
Tryk på

Stop

for at afslutte forespørgslen.

Rul til den ønskede enhed, og tryk på

Vælg

. Når forbindelsen er etableret, vises

Forbindelse til oprettet

efterfulgt af enhedens navn og indikatoren

.

Hvis enhederne ikke er blevet linieparret, bliver brugeren bedt om at angive adgangskoden til den
ønskede enhed. Se Linieparring med Bluetooth-adgangskoden ovenfor.

Bemærk, at hvis enheden på listen flyttes ud af syne, og du prøver at etablere forbindelse til den, vises
en fejlmeddelelse.

Bemærk, at du kun kan have én aktiv forbindelse ad gangen.

Tryk på

Menu

, og vælg

Bluetooth

og

Vis aktiv enhed

, hvis du vil se den aktuelt aktive enhed. Herfra kan

du også lukke forbindelsen til enheden.

Tryk på

Menu

, og vælg

Bluetooth

og

Vis forbundne enheder

, hvis du vil se listen over linieparrede

enheder. Den ældste linieparring vises øverst på listen. Når du trykker på

Valg

under

Vis forbundne

enheder

, er nogle af følgende valgmuligheder evt. tilgængelige, afhængigt af enhedens eller

forbindelsens status:

Tildel kaldenavn

for at give et navn (der kun kan ses af dig) til den linieparrede

enhed,

Slet forbindelse

for at slette den valgte enhed på listen,

Godkend forbind. manuelt

for at

definere, om forbindelsen fra den linieparrede enhed etableres automatisk (

Nej

), eller om du bliver bedt

om at give tilladelse, før forbindelsen etableres (

Ja

).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

74