Nokia 6310 - Navn på Bluetooth-enhed

background image

Navn på Bluetooth-enhed

Når brugeren aktiverer Bluetooth-modulet for første gang, bliver du bedt om at angive navnet på
Bluetooth-enheden, ved at

Telefonens navn:

vises. Brugeren kan acceptere standardnavnet eller ændre

det. Navnet kan være op til 15 tegn langt. Når brugeren har accepteret navnet, vises

Navnet er gemt

.

Navne på Bluetooth-enheder giver dig mulighed for at skelne mellem forskellige Bluetooth-enheder
eller -tilbehørstyper.

Bemærk, at

Telefonens navn:

ikke vises, når du allerede har ændret navnet på enheden i

Indstillinger for

Bluetooth

før den første aktivering af Bluetooth. Se Bluetooth-indstillinger på side 74.