Nokia 6310 - Linieparring med Bluetooth-adgangskoden

background image

Linieparring med Bluetooth-adgangskoden

Når du vil oprette en sikker forbindelse, skal du muligvis udskifte adgangskoderne til Bluetooth med
den enhed, du etablerer forbindelse til for første gang. Denne handling kaldes linieparring.
Adgangskoden til Bluetooth er en numerisk kode på 1 til 16 tegn. Tilbehør og data- og faxforbindelser
til en kompatibel computer kræver en linieparring. Nokia-tilbehør har fastsatte adgangskoder, der
følger med tilbehøret.

Når du etablerer en Bluetooth-forbindelse til andre enheder end Nokia-tilbehør, f.eks. til en anden
mobiltelefon, kan du oprette din egen adgangskode. Denne adgangskode bruges kun én gang, og du
behøver ikke at huske den. Opret identiske adgangskoder sammen med den person, du vil dele
Bluetooth-forbindelsen med. Hvis du vil oprette linieparring mellem de to enheder igen, kan du oprette
en ny kode.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

73

Men

u

fu

nkti

o

n

er