Nokia 6310 - Bluetooth (Menu 10)

background image

Bluetooth (Menu 10)

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via Bluetooth. I menuen
Bluetooth kan du styre forbindelser og definere indstillinger.

Eftersom Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver telefonen og den anden
Bluetooth-enhed ikke at være inden for synsvidde. De to enheder skal blot være højst 10 meter fra
hinanden, selvom der kan forekomme forstyrrelser i forbindelsen, f.eks. i form af en væg eller andre
elektroniske enheder.

I nogle lande kan der være regler for anvendelse af Bluetooth-enheder. Kontroller dette hos de lokale
myndigheder.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er
forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller
være farligt.