Nokia 6310 - Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder

background image

Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på

Valg

og vælge

Sendevalg

.

• Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge

Send til flere

. Tryk på

Udført

, når du

har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.

• Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du vælge

Sendeprofil

og derefter den

SMS-profil, du vil anvende.

Hvis du f.eks. vælger en profil, som du har defineret som en e-mail-transmission, skal du indtaste
eller finde modtagerens e-mail-adresse i telefonbogen og derefter trykke på

OK

. Indtast e-mail-

tjenestenummeret, og vælg

Acceptér

for at sende beskeden.

Se Beskedindstillinger på side 51, hvis du vil definere en SMS-profil.

• Hvis du vil videresende en besked til flere modtagere eller anvende en SMS-profil, skal du vælge

Videresnd.valg

og derefter henholdsvis

Send til flere

eller

Sendeprofil

.