Nokia 6310 - Indsættelse af en billedskabelon i en besked

background image

Indsættelse af en billedskabelon i en besked

Tryk på

Valg

, når du skriver eller besvarer en besked. Vælg

Vedhft. billede

, og vælg det billede, du vil se.

Tryk på

Vedhæft

for at indsætte billedet i beskeden.

Indikatoren

i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en

besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på

Valg

, og vælg

Vis

, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.