Nokia 6310 - Tekst- og billedskabeloner

background image

Tekst- og billedskabeloner

Tryk på

Menu

, vælg

Beskeder

, og vælg

Skabeloner

. Listen over tekstskabeloner, der angives med

, og

billedskabeloner, der angives med

, vises.

Telefonen er udstyret med ti billedskabeloner til beskeder. Det er også muligt at gemme nye billeder i
mappen

Skabeloner

. Yderligere billeder findes på Nokias Websted, http://www.club.nokia.com.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller
tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

• Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked

end en tekstbesked.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

48

• Eftersom billedbeskeder gemmes i telefonens hukommelse, er det ikke muligt at vise dem, hvis du

anvender SIM-kortet i en anden telefon.